förbi admin
Mosaikfabriken

Välkommen till
Vägen ut!
Mosaikfabriken

Mosaikfabriken skapades 2013 av konstnärerna Saber Rezgar Alipanah och Bibbi Forsman i Hammarkullen, som en del av ett större utvecklingsprojekt i nordöstra Göteborg, och i samarbete med den lokala hyresgästföreningen och fritidsgården Mixgården. Nio år framåt tog studieförbundet NBV över Mosaikfabriken, med Saber som konstnärlig ledare. Nu har Mosaikfabriken gått över till att vara en del av Vägen ut! kooperativen och ser fram emot många år till.

Hur gör vi skillnad?

Genom att våra deltagare sätter sina avtryck i offentligheten stärker vi bandet mellan invånare och stadsdel. Samarbeten med stadsdelsförvaltningar, bostadsbolag och hyresgästföreningar är en viktig del av vårt arbete. Genom att samarbeta med lokala aktörer kan vi skapa en trygg och glad miljö runt platsen där vi verkar och öka tillhörighetskänslan hos invånarna.

Under våren samarbetar vi nära med Kulturkalaset. Tillsammans genomför vi klassresor där barn från olika delar av Göteborg får möjlighet att mötas och skapa mosaik tillsammans. Genom våra workshops och evenemang får deltagarna möjlighet att utveckla sin kreativitet och samtidigt bygga starka relationer med andra människor.

På Mosaikfabriken tror vi på att skapa förändring genom konst och socialt entreprenörskap. Genom arbete och konst bidrar vi till att göra Göteborg till en mer inkluderande och kreativ stad.

Boka en workshop med oss!

Att arbeta med mosaiker är en spännande och kreativ aktivitet som ger deltagarna möjlighet att uttrycka sig genom konstnärligt skapande. Vi erbjuder workshops i mosaik för äldreboenden, LSS-boenden, skolor och andra organisationer. Under konstnärlig ledning av Saber ”Rezgar” Alipanah får deltagarna lära sig att skära och forma bitar av keramik för att skapa vackra och färgglada mönster. Vi tror på att konst och kreativitet är en viktig del av människors välbefinnande och självutveckling, oavsett ålder eller bakgrund. Vi har erfarenhet av att arbeta med olika grupper och har därför utvecklat workshops som tar hänsyn till gruppens förutsättningar och önskemål.

  • För äldreboenden kan mosaikworkshops vara en rolig och meningsfull aktivitet som samtidigt främjar sociala relationer och kreativitet.
  • För personer med funktionsnedsättningar kan våra workshops också fungera som en inkluderande och stimulerande aktivitet.
  • För skolor och pedagogiska verksamheter. Genom att inkludera konst och kreativitet i skolundervisningen tror vi att eleverna kan utveckla en större kreativitet och självkänsla.

Sedan starten har Mosaikfabriken varit i hela Göteborg, Kungälv, Grästorp, Borlänge, Udevalla, Senegal och mer därtill. Alla mosaiker som vi skapar installeras i exempelvis bostadsområdet eller på andra offentliga platser. Tusentals deltagare har skapat över 1500 kvadratmeter konst runt om i Göteborg och Västra Götalandsregionen.

Är ni förvaltare av fastigheter och torg?

På Mosaikfabriken är vi alltid på jakt efter nya platser och samarbetspartners för att kunna fortsätta utveckla och sprida vårt arbete.

Konstverk på offentliga platser har en stor positiv påverkan på människors välbefinnande och skapar en känsla av tillhörighet i samhället. Därför söker vi efter samarbetspartners som vill ta vara på denna möjlighet och bidra till en mer kreativ och inkluderande stad. Genom att samarbeta med oss kan ni få utsmyckade fasader och offentliga platser som inte drabbas av klotter. Dessutom främjar vi konstnärlig kreativitet och lärande. Vi är öppna för samarbeten med olika organisationer, företag och kommunala förvaltningar. Genom att samarbeta med oss kan ni bidra till positiv samhällsutveckling och sätta er prägel på er stad eller ert område. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vårt arbete och hur vi kan samarbeta!
Priser vi vunnit

2013 tilldelades Saber Rezgar Alipanah Angereds kulturpris med motiveringen ”du belönas för ditt starka engagemang i det lokala kulturlivet. Du är en äldsjäl som med aldrig sinande entusiasm lär ut konst i olika former till ungdomar och vuxna i Angered under många år”

2018 tilldelades Mosaikfabriken Västra Götalands Bildningsförbund årets Folkbildarpris

Adress:

Vägen ut! Mosaikfabriken
Fiskhamnsgatan 41 D
414 58 Göteborg

Telefon & Mail:

Telefon: 010-7079381
E-post:  mosaikfabriken@vagenut.coop

Sociala Medier:

Hitta oss:

Följ oss:

Copyright © 2023, All Rights Reserved. ‌Mosaikfabriken.se